Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer

Publicerad

Vetenskapsrådet får i dag i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccination mot covid-19. Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten.

Nu genomförs den största vaccinationsinsatsen någonsin i Sverige, och det finns ett stort behov av forskningsbaserad kunskap om vaccinet. 

– Vi lever i en tid när desinformation och uppgifter med osäkra källor sprids snabbare och lättare än någonsin. Då måste vi säkerställa att det finns tillförlitliga källor som motkraft, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Vetenskapsrådet ges därför i uppdrag att i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten bedriva kommunikationsinsatser och medverka till att vetenskapligt underbyggda fakta om vaccination mot covid-19 kommuniceras. Detta mot bakgrund av att Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om forskning.

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 30 november 2021.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet