Pressmeddelande från Socialdepartementet

Covid-19 på agendan under nordiskt ministermöte

Publicerad

Välfärdsekonomi, covid-19 och digitala hälso- och sjukvårdstjänster står på agendan på det digitala nordiska ministermötet dom äger rum i Helsingfors den 25 mars. Mötet är en del i det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

På det digitala nordiska ministerrådsmötet deltar socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi tillsammans med sina nordiska kollegor. Fokus för mötet är välfärdsekonomi, covid-19 och vård och omsorg på distans.

Begreppet välfärdsekonomi handlar om ett ömsesidigt förhållande mellan välfärd och ekonomi och resonemanget bakom välfärdsekonomi är också mycket likt målen för de svenska och nordiska välfärdsmodellerna. Tillväxt för alla är en ekonomisk tillväxt som fördelas rättvist över samhället och skapar möjligheter för alla.

Coronapandemin har ökat behovet av välfärdsekonomiskt tänkande efter pandemin med sociala och ekonomiskt hållbara lösningar. Positiva och negativa lärdomar länderna fått av pandemin och hur de nordiska länderna bättre kan förbereda sig för framtiden kommer behandlas under en temadiskussion på mötet

- Det känns viktigt att kunna stärka det nordiska samarbetet om välfärdsekonomiska lösningar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Hur de nordiska länderna kan ordna digitala hälso- och välfärdstjänster kommer också diskuteras på mötet. Diskussionen är en del av det svenska projektet ”Vård och omsorg på distans”(VOPD). Lösningar för vård och omsorg på distans, är ett treårigt prioriteringsprojekt som startades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Projektet syftar till att förbättra den nordiska befolkningens tillgänglighet till god vård och omsorg samt till att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt med stöd av digitala lösningar av olika slag.

- Att utveckla digitala verktyg för att öka tillgängligheten i vården är en viktig fråga och något som används allt mer. Till exempel har enskilda kunnat sköta sin egen provtagning och fått svar på covid-19-tester via nätet, säger socialminister Lena Hallengren

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter