Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Innovations- och forskningssatsningar på framtidens hälsovård och life science

Publicerad

Pandemin har visat på vikten av medicinsk forskning och innovation. För ökad konkurrenskraft och för att Sverige ska stå ännu bättre rustat inför kommande pandemier och andra hälsoutmaningar aviserar regeringen i forsknings- och innovationspolitiska propositionen därför ett flertal satsningar inom hälsa och life science, varav tre till Vinnova. För ändamålet tillförs Vinnova totalt 486 miljoner kronor 2021-2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Life science-sektorn är en viktig bransch för Sverige. Genom satsningar på tvärsektoriell innovation och framtidsområden som molekylär diagnostik och produktion av biologiska läkemedel skapas bättre förutsättningar för Sveriges forskare, företag och andra aktörer som arbetar för att ta fram nya läkemedel och andra metoder.

Arbetet bygger vidare på regeringens nationella strategi för life science som presenterades 2019. För att främja arbetet inom samverkansprogrammet Hälsa och life science samt bidra till att realisera de förslag på innovativa lösningar som identifierats uppdras Vinnova ge stöd till följande tre satsningar;

  • Stöd till utveckling av ny molekylär diagnostik och behandling syftar till att bygga upp infrastruktur för införande av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård med hjälp av initiativet Genomic Medicine Sweden (GMS).
  • Satsningen på det nationella programmet för proteinforskning och läkemedelsproduktion säkerställer medel till programmet under 2021-2023.
  • Satsningen explorativ tvärsektoriell medicinsk forskning och innovation i samverkan ska finansiera tvärsektoriella forsknings- och innovationssamarbeten för utveckling av förfinad diagnostik och effektivare behandlingar som förbättrar människors hälsa.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

I regeringens forsknings- och innovationsproposition presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens strategiska samverkansprogram samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt bidra till svensk konkurrenskraft.