Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya åtgärder för att bromsa smittspridningen

Publicerad

Smittläget i Sverige är fortsatt allvarligt och osäkert, och varierar mellan olika regioner. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar mot denna bakgrund ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.

Den uppmaning som regeringen tidigare riktat till kommuner och regioner förlängs. Verksamhet som inte är nödvändig och som allmänheten har tillträde till, och som inte regleras enligt begränsningsförordningen, bör hållas stängd. Regeringens bedömning är att denna uppmaning fortsatt måste gälla åtminstone till den 21 mars 2021.

Vad som avses med verksamhet som inte är nödvändig avgör respektive region och kommun utifrån de egna regionala och lokala behoven och förutsättningarna. Sådant som regleras enligt begränsningsförordningen, till exempel kommunala sportanläggningar, bedömer regeringen inte vara verksamheter som borde hållas stängda.

*Undantaget gäller fortsatt för organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Det är viktigt att den typen av aktiviteter fortsätter i så stor utsträckning som möjligt, under förutsättning att föreskrifter och allmänna råd kan följas. Detta undantag gäller även för unga i gymnasieåldern. Det är dock inte läge att anordna tävlingar eller matcher, vilket regeringen och Folkhälsomyndigheten kommunicerade i förra veckan.

Med stöd av pandemilagen beslutade regeringen under torsdagen också om ändringar i begränsningsförordningen.

Dels får kommuner meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Detta kan till exempel handla om parker, badplatser eller kommunala grillplatser. Ett sådant förbud kan bli aktuellt om det är hög smittspridning i en kommun, och det exempelvis är varmare väder som lockar folk till att samlas med risk för ökad trängsel och smittspridning.

Dels kommer det nu att ställas krav på smittskyddsåtgärder för verksamheter som nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar. Bland annat ska antalet besökare i en djurpark eller på ett museum begränsas på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt, och åtgärder ska vidtas för att trängsel inte ska uppstå. Detta är verksamheter som tidigare inte var reglerade i begränsningsförordningen, men många av dem har hållit stängt på grund av uppmaningen från regeringen.

Dessa verksamheter är platser där många för varandra okända människor kan komma i fysisk kontakt med varandra och trängsel kan uppstå. Det är därför viktigt att det även ställs krav på att dessa verksamheter vidtar smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder.

Förordningsändringarna träder i kraft den 11 mars 2021.

Regeringen föreslår även i en proposition att lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av september 2021. Giltighetstiden föreslås därmed bli densamma som för pandemilagen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot