Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind deltar vid FN:s Urfolksforum

Publicerad

Idag, fredag 23 april, deltar kultur- och demokratiminister Amanda Lind digitalt vid FN:s Urfolksforum 2021 (UNPFII) i New York.

Urfolksforum äger rum årligen under två veckor på våren och syftar till att utgöra en mötesplats och ett forum för diskussion om urfolksrättigheter och har mandat att diskutera och lyfta frågor inom urfolksfrågor kopplade till ekonomisk och social utveckling, kultur, miljö, utbildning, hälsa och mänskliga rättigheter. Urfolksforum fyller en viktig funktion som plattform för urfolk över hela världen. På forumet framförs både goda exempel om t.ex. hur självbestämmande kan förverkligas och mindre goda exempel på hur urfolk behandlas.

- Att lyssna in urfolks röster och att bevaka så att rättigheter inte kränks är en central del för att leva upp till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Dagens möte ger möjlighet för hela världens urfolk att mötas och dela med sig av sina erfarenheter och jag är glad att få företräda de nordiska länderna och få möjligheten att berätta om vårt arbete för att säkerställa samernas rättigheter här i Norden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Den svenska delegationen deltar under flera olika dagordningspunkter och Sverige arbetar aktivt med de internationella urfolksfrågorna bl.a. inom FN. Sverige håller regelbundet nationella tal och deltar i nordiska anföranden när urfolksfrågorna behandlas i FN-sammanhang.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 58 40
e-post till Elina Jansson