Innehållet publicerades under perioden

-

Dialogmöte om arbetslivskriminalitet

Publicerad

I dag har regeringen haft ett digitalt dialogmöte med myndigheter, LO och Svenskt Näringsliv med anledning av en pågående myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Regeringen gav ett uppdrag till åtta myndigheter i januari 2021 för att arbeta mot kriminalitet inom arbetslivet. Under mötet diskuterades bland annat informationsöverföring mellan de samverkande myndigheterna och lämpliga åtgärder för att motverka arbetslivskriminaliteten i Sverige.

– Arbetskraftsinvandrare måste skyddas mot missbruk och exploatering på arbetsmarknaden. Därför behöver vi ett fungerande regelverk. Det är också en förutsättning för vårt lands fortsatta utveckling och välstånd. För regeringen är det ett mycket viktigt arbete och många kloka synpunkter har lyfts i dag som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

–  Regeringen intensifierar samarbetet mellan myndigheter, fackförbund och arbetsgivare för att bekämpa arbetslivskriminalitet, som berör allt från ekonomisk brottslighet till människohandel och människoexploatering. Det handlar både om att komma åt de som genom brottslighet konkurrerar ut seriösa företag med schyssta villkor, men också om att skydda enskilda från att utnyttjas och fara illa, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. Aktörer som bedriver kriminell verksamhet kombinerar oftast regelöverträdelser inom flera områden för att skapa effektiva brottsupplägg. Därför är samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter av central betydelse. Arbetet mot arbetslivskriminalitet kräver varaktig och effektiv myndighetssamverkan, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

På mötet deltog myndigheterna Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Från arbetsmarknadens parter deltog även LO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström