Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om slopad sekretess för beslut om korttidsstöd till riksdagen

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett undantag i sekretessreglerna så att beslut om stöd vid korttidsarbete blir offentliga. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget i propositionen innebär att beslut om stöd vid korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet samt beslut om ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete undantas från sekretess. Även beslut som har fattats innan undantaget från sekretess träder i kraft föreslås bli offentliga från och med ikraftträdandet. Beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 föreslås dock bli offentliga först från och med den 21 oktober 2021. Det innebär att allmänheten och journalister kommer kunna ta del av information om vilka företag som använt korttidsstödet och hur regelverket tillämpats under hela krisen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström