Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så här föreslås sommarkursplatser fördelas

Publicerad

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Sverige. Många studenter har haft distansutbildning, många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. Regeringen föreslår därför stora satsningar inom utbildningsområdet i vårändringsbudgeten för 2021, bland annat på sommarkurser. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det rådande läget på arbetsmarknaden kan innebära att till exempel fler ungdomar ser ett bra tillfälle att läsa en kurs inom högskolan. Studenter som vill läsa in en utbildning med snabbare takt, som vill bredda sina studier, eller som vill genomgå kurser för vidareutbildning kan göra det under sommarmånaderna.

Regeringen föreslår att lärosätena får 130 miljoner kronor för att anordna sommarkurser 2021. Därutöver avsätts 50 miljoner kronor för studiemedel vilket innebär en total satsning på 180 miljoner kronor motsvarande 6 000 sommarkursplatser.

Det finns i dagsläget cirka 400 sommarkurser som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Nedan är en fördelning av sommarkursplatser och medel (exklusive studiemedel) för dem i samband med vårändringsbudgeten för 2021.

Lärosäte Sommarkursplatser Medel (miljoner kronor)
Uppsala universitet 840 18,2
Lunds universitet 400 8,7
Göteborgs universitet 400 8,7
Stockholms universitet 480 10,4
Umeå universitet 200 4,3
Linköpings universitet 140 3
Luleå tekniska universitet 80 1,7
Karlstads universitet 120 2,6
Linnéuniversitetet 900 19,5
Örebro universitet 92 2
Mittuniversitetet 740 16
Sveriges lantbruksuniversitet 100 2,2
Blekinge tekniska högskola 40 0,9
Gymnastik- och idrottshögskolan 40 0,9
Högskolan i Borås 140 3
Högskolan Dalarna 80 1,7
Högskolan i Gävle 100 2,2
Högskolan i Halmstad 96 2,1
Högskolan Kristianstad 200 4,3
Högskolan i Skövde 180 3,9
Högskolan Väst 160 3,5
Konstfack 20 0,4
Kungl. Konsthögskolan 28 0,6
Mälardalens högskola 96 2,1
Chalmers tekniska högskola 120 2,6
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 120 2,6
Enskilda Högskolan Stockholm 24 0,5
Akademi för Ledarskap och Teologi 24 0,5
Sophiahemmet Högskola 40 0,9
Totalt 6000 130

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet