Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind invigde och deltog i Scenkonstbiennalen

Publicerad

Under tisdag och onsdag, den 18-19 maj, deltog kultur- och demokratiminister Amanda Lind i Scenkonstbiennalen arrangerad av Scensverige.

Biennalen är öppen för allmänheten men en stor andel av publiken utgörs av verksamma inom scenkonstområdet. Exempelvis koreografer, scenkonstnärer, fria grupper och olika typer av underleverantörer och utgör ett viktigt forum för b.la. nätverkande och kunskapsutbyte för verksamma inom området.

- Kulturen är en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Ska Sverige fortsatt vara en stark och levande kulturnation även efter pandemin behöver vi också ta tillvara på de erfarenheter, kunskaper och drivkrafter som finns bakom kreativiteten. Utan konstnärerna skulle vi inte ha det kulturliv vi har, samtidigt som pandemin tydligt har visat att vi behöver göra mer för konstnärers villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Utöver att hålla invigningstal vid biennalen medverkar kultur- och demokratiministern i ett panelsamtal som syftar till att belysa ungas behov av scenkonst. Enligt de nationella kulturpolitiska målen ska barn och ungas rätt till kultur uppmärksammas och med anledning av pandemin har denna utmaning förstärkts. Ministern deltar även i ett samtal arrangerat av medlemsorganisationen Scensverige och som förs av verksamhetschefen Ulricha Johnson. Samtalet har en bred inriktning men tar bl.a. avstamp i det gångna pandemiåret och blickar framåt. Under samtalet ges utrymme för ministern att besvara frågor som skickats in till samtalet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 58 40
e-post till Elina Jansson

Bakgrund

Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival som vänder sig till både bransch och allmänhet. Bakom biennalen står medlemsorganisationen Scensverige som samlar en rad organisationer verksamma inom scenkonstområdet runtom i landet. Organisationer i form av institutioner, läns- och stadsteatrar men även mindre verksamheter inom området. Utöver utvalda produktioner från landets scener inrymmer programmet även seminarier, workshops, paneldebatter med mera.