Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Hat och hot mot kvinnor i digitala miljöer ska analyseras

Publicerad

Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra en analys om hat och hot mot kvinnor i svenska digitala miljöer. Analysen ska ha ett intersektionellt perspektiv, det vill säga fler maktdimensioner än kön ska inkluderas. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

FOI ska dels studera hur användare talar om och till kvinnor och vilka nedvärderande uppfattningar som förekommer när det gäller exempelvis kön och sexualitet, och dels om kvinnor utsätts för mer hat än män, och i sådant fall hur hatet skiljer sig åt.

FOI har tidigare granskat digitala mötesplatser som används av personer som lever i ofrivilligt celibat, så kallade incels (INvoluntary CELibacy). FOI har också genomfört studien Det digitala hatets karaktär (FOI, 2020). Båda handlar om hat och hot i digitala miljöer.

Det uppdrag som regeringen nu ger syftar till att få samlad kunskap om det hat och hot som riktas mot kvinnor i digitala miljöer. Hot, hat och trakasserier mot kvinnor påverkar kvinnors tillgång till makt och inflytande i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män. Hot och kränkningar mot kvinnor i digitala miljöer är också en del av mäns våld mot kvinnor.

För uppdragets genomförande får FOI använda 500 000 kronor under 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 20 december 2021.

 

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.