Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mikael Damberg deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor

Publicerad

Den 7-8 juni träffas EU:s justitie- och inrikesministrar under ett möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF). Mötet äger rum i Luxemburg.

Inrikesminister Mikael Damberg deltar bland annat i en diskussion om bekämpning av olagligt innehåll online mot bakgrund av förslaget till rättsakt om digitala tjänster (DSA).

Ministrarna ska även diskutera brottsbekämpningsaspekterna i kommissionens förslag om Artificiell intelligens. Effekterna av covid-19 i kampen mot brottslighet står också på dagordningen liksom förslaget att revidera Europolförordningen.

Vidare väntas kommissionen informera om sin strategi för ett förstärkt Schengensamarbete som presenterades den 2 juni.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.