Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tryggare och mer inkluderande skola för unga hbtqi-personer

Publicerad

(Ny version) Regeringen har beslutat att stärka arbetet för att göra skolan till en mer öppen och inkluderande miljö för unga hbtqi-personer genom en förstärkning om 2 miljoner kronor av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) pågående uppdrag. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Trots den utveckling som skett när det gäller hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter drabbas hbtqi-personer alltjämt av olika fientliga uttryck i samhället, såsom homofobi, bifobi och transfobi. Många hbtqi-personer upplever fortfarande att de inte kan vara öppna med sin läggning eller identitet på jobbet och i skolan. Unga hbtqi-personer, särskilt unga transpersoner, har generellt sett också sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. Skolan är den plats där unga hbtqi-personer känner sig mest utsatta.

Regeringen intensifierar nu därför arbetet för en tryggare skolmiljö för unga hbtqi-personer genom att förstärka MUCF:s pågående uppdrag om fortsatta insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqi-personer med 2 miljoner kronor.

- Det är oerhört viktigt att skolan är en trygg plats. Alla barn och unga går i skolan och därför måste skolan vara en öppen och inkluderande miljö där alla kan vara sig själva, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Rättelse

I den förra versionen stod det felaktigt att beslutet togs "idag" dvs den 4 juni. Korrekt datum för beslutet är den 3 juni 2021.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.