Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen svarar upp mot FN:s generalsekreterares svältlarm

Publicerad

Sverige skjuter omedelbart till extra finansiering till FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) för att motarbeta den globala hungerkrisen. Världen står inför den värsta svältkatastrofen sedan andra världskriget till följd av covid-19. Enligt FN är antalet människor som befinner sig i akut livsmedelskris på rekordhöga nivåer. FN:s generalsekreterare varnar för att över 41 miljoner människor riskerar svält om de inte skyndsamt får humanitärt bistånd.

Regeringen tillkännager i dag en extra utbetalning om 50 miljoner kronor för att ytterligare stödja insatser för att förhindra svält. Denna extra utbetalning, från ordinarie biståndsbudget, kommer att gå till FN:s världslivsmedelsprogram (WFP).

Vi står inför en hungerpandemi och vi riskerar att bevittna flera stora svältkatastrofer samtidigt i världen. FN:s generalsekreterare uppmanar oss till ett kraftfullt agerande för att förhindra detta. Regeringen står fast vid enprocentmålet och svarar upp mot generalsekreterarens uppmaning”, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

FN har sedan i fjol varnat för kraftigt ökande hunger, påskyndad av den globala pandemin. 270 miljoner människor uppges befinna sig i akut hunger innan årets slut. Enligt FN befinner sig redan 41 miljoner i hela 41 länder i ett nödläge, dvs. endast ett steg från svältkatastrof. Värst är situationen på sex platser (Burkina Faso, Etiopien, Jemen, Madagaskar och Nigeria) där 14 miljoner människor riskerar att svälta om inte det internationella samfundet skyndsamt agerar. Nyligen utfärdade FN ett larm om att 400 000 människor i det konfliktdrabbade Tigray i Etiopien lever i svältliknande förhållanden.

När världen konfronterades med risk för svält den senaste gången 2017 svarade FN:s medlemsstater generöst och ett värsta scenario kunde undvikas. Vi måste samlas igen för att undvika en humanitär katastrof. Sårbara människors liv hänger på FN:s medlemsstaters generositet och skyndsamt agerande från givare”, skrev FN:s generalsekreterare António Guterres i ett brev till världens stats- och regeringschefer den 6 juli.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.