Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Historisk förstärkning för att genomföra minoritetspolitiken

Publicerad

Regeringen föreslår en satsning på 90 miljoner kronor för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. De föreslagna förstärkningarna utgör den största satsningen på minoritetspolitiken sedan 2010. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Satsningen på 90 miljoner kronor ska skapa bättre förutsättningar för genomförandet av politiken för de nationella minoriteterna. Det här en storsatsning på de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken och det förstärker samordningen, utvecklingen och uppföljningen av minoritetspolitiken. Förstärkningen inkluderar medel för att stödja de nationella minoriteternas organisering.

Satsningen på de nationella minoritetsspråken syftar till att bygga upp och utveckla handlingsprogram samt språkcentrum för revitaliseringen av finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

- Det här är den största satsningen på de nationella minoritetsspråken på över 10 år. Att stärka de nationella minoritetsspråken har varit en mycket tydlig prioritering från min sida. Det är av yttersta vikt att språken ges möjlighet att fortleva och att språkbärarnas möjlighet att återta och använda sina språk stärks, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen förstärker även bidragsgivning inom kulturpolitiken till nationella minoriteters kultur.

Regeringen avser återkomma om fler satsningar i budgetproposition 2022 inom området nationella minoriteter.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.