Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Högnivåmöte för bekämpning av illegala vapen från Västra Balkan

Publicerad

EU:s inrikesministrar och ministrar från Västra Balkan samlades nyligen för att diskutera gemensamma åtgärder kopplat till EU:s handlingsplan mot illegala vapen och EU:s så kallade vägkarta mot illegala vapen från Västra Balkan. För Sveriges räkning deltog inrikesminister Mikael Damberg och tillsammans med ministrar från EU och Västra Balkan samt EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst diskuterades strategier och åtgärder för att ytterligare skärpa arbetet mot smuggling av illegala vapen från Västra Balkan.

EU:s handlings­plan mot illegala vapen 2020-2025 syftar till att skydda den legala mark­naden och begränsa spridning av vapen till den illegala mark­naden. Den ska dess­utom bidra till att för­bättra under­rättelse­förmågan, öka trycket mot den illegala mark­naden samt förstärka det inter­natio­nella samarbetet. EU:s väg­karta mot illegala vapen i Västra Balkan har i huvud­sak samma syften och ska genom­föras succes­sivt fram till år 2025. På hög­nivå­mötet lyfte Sverige även problema­tiken med den legala handeln i vissa EU-länder med olika typer av licens­fria vapen, så kallade start­pistoler.

– Start- och gas­pistoler kan relativt lätt byggas om till skarpa vapen som inte sällan används vid dödligt skjut­vapen­våld. En tredje­del av alla vapen­beslag i gäng­miljöerna i Sverige det senaste året har varit ombyggda start- och gasvapen. Nu måste den legala försälj­ningen stoppas och lag­stift­ningen skärpas på medlems­stats­nivå eller via ett EU-direktiv för att för­hindra till­gången på dessa vapen, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Mötet arrange­rades av EU-kommis­sionen till­sammans med det slovenska ordförande­skapet och EU:s utrikes­tjänst. På mötet deltog bland andra Ylva Johansson, kommissionär för inrikes frågor inom EU.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.