Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Regeringen storsatsar för att stötta kommunernas klimatanpassning

Publicerad

Regeringen föreslår i budgeten för 2022 att stödet till kommunernas viktiga arbete med att förebygga jordskred och andra naturolyckor, vilket även kan bidra till att klimatanpassa samhället, ska öka med 500 miljoner kronor. Regeringen föreslår även en förstärkning av myndigheternas kunskapshöjande insatser kopplat till klimatförändringar med 62 miljoner kronor nästkommande år och 25,75 miljoner efterföljande år.

Kommunernas arbete med att förebygga klimatrelaterade naturolyckor är mycket viktigt. Ett proaktivt klimatanpassningsarbete innebär att vi kan undvika stora risker och kostnader i framtiden.

− Läget för klimatet har aldrig varit allvarligare. Vi ser redan nu hur klimatkrisen drabbar oss såväl här i Sverige som i Europa och över stora delar av jordklotet. Samtidigt som vi snabbt minskar vår klimatpåverkan måste det svenska samhället också rustas för att bättre klara av klimatförändringarnas effekter, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Stödet till kommunerna föreslås fördelas genom att anslaget för förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ökas med 497 miljoner kronor från och med 2022. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som hanterar stödet, tillförs 3 miljoner kronor från och med 2022. 

Risken för naturolyckor såsom jordskred och översvämningar ökar i ett förändrat klimat. Det är angeläget att samhället har en god förmåga att förebygga och hantera sådana naturolyckor. Kommunerna har en central roll i detta, och det är därför angeläget att stärka deras förebyggande arbete och att klimatanpassa samhället.

− En förstärkning av myndigheters kunskapshöjande insatser, utredningar, samordning och planer för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar blir också det en viktig pusselbit i det här arbetet. Kommunerna ska känna att staten tar ett samordnande ansvar kring klimatanpassningen, säger bostads- och jämställdhetsminister Märta Stenevi.   

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.