Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Strategin bakom Sluta skjut sprids till fler orter i Sverige

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut till fler orter i Sverige. Syftet är att tillsammans minska det grova våldet.

Ladda ner:

Sluta skjut är ett samverkansbaserat arbetssätt mot grovt och dödligt våld i kriminella grupperingar som har prövats i Malmö sedan 2018. Arbetet har visat lovande resultat när polis, kriminalvård och kommun samarbetar för att minska det grova våldet.

–  Mycket av det grova våldet kan kopplas till ett fåtal grupperingar och individer och vi måste därför rikta insatserna mot just dessa. Det är därför myndigheternas och kommunernas gemensamma kraft är så viktig. Det finns hjälp och stöd för de som vill lämna kriminaliteten, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Kriminalvården får nu i uppdrag att tillsammans med ett antal frivilliga kommuner sprida strategin bakom Sluta skjut, Group Violence Intervention (GVI), till fler orter i Sverige. Enligt regeringsuppdraget ska strategin spridas till de kommuner som myndigheterna finner mest lämpliga.

Erfarenheterna från försöksverksamheten i Malmö ska beaktas i genomförandet av uppdraget. Myndigheterna ska också säkerställa att arbetet utvärderas. Senast den 1 maj 2022 ska en beskrivning av uppdragets genomförande under 2021 lämnas till regeringen.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh