Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ann-Christin Nykvist blir ordförande för Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Publicerad

Regeringen har idag utsett Ann-Christin Nykvist till ordförande för Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Förordnandet gäller från och med den 1 november 2021 till och med den 31 december 2023.

Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen är ett nyinrättat råd som är kopplat till Ekonomistyrningsverket. I rådet sitter myndighetscheferna för tio myndigheter. Rådet har en strategisk funktion i arbetet mot bidragsfusk och är ett forum där berörda myndigheter träffas för att utbyta erfarenheter, samverka och diskutera gemensamma insatser på området. 

Ann-Christin Nykvist är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare har hon varit bland annat jordbruksminister och generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

Följande myndigheter är representerade i rådet: Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket.

Presskontakt

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information om regeringens arbete mot välfärdsbrottslighet

Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen.