Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige blir ordförandeland i regionalt samarbetsorgan om hälsa och socialt välbefinnande

Publicerad

Under 2022 och 2023 är Sverige ordförande för den Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing).

Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande, NDPHS, bildades 2003. Litauen bli vice ordförande under perioden. Sverige är värdland för NDPHS som har sitt kontor i Stockholm.

Under det svenska ordförandeskapet ska en ny strategi tas fram för de närmaste fem åren.

Partnerskapet syftar till att stödja stabilitet, välbefinnande och hållbar utveckling i regionen genom praktiskt samarbete. Målen är att minska spridningen av viktigare smittosamma sjukdomar och förebygga icke smittosamma sjukdomar som har samband med levnadssätt, och att stärka människors sociala välbefinnande och främja socialt gynnsamma levnadsätt.

I Partnerskapet ingår EU, Nordiska ministerrådet och WHO, samt Ryssland, Norge och Island som medlemmar. Myndigheterna, bland andra Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, är också representerade i arbetet och har representanter som sitter med i flera olika expertgrupper.

Den 25 november hölls ett möte inom Partnerskapet. Förutom Sverige deltog även EU-länderna Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland samt Ryssland, Norge och Island på mötet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström