Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Krav på negativt covid-19-test vid inresa till Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i inreseförbuden till Sverige. Ändringarna innebär att alla resenärer ska kunna visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomst till Sverige, oavsett vilket land man reser ifrån. Skälen till beslutet är den ökande smittspridningen och en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Ändringarna träder i kraft den 28 december.

Med anledning av den höga förekomsten av covid-19 i omvärlden samt den tilltagande utbredningen av virusvarianten omikron har Folkhälsomyndigheten kommit in med en hemställan till regeringen om skärpta inreserestriktioner. Regeringen har därför beslutat att införa ett krav på att visa upp ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion vid inresa till Sverige.

Testningen för pågående covid-19-infektion ska ha utförts inom 48 timmar före ankomsten till Sverige.

Testkravet gäller

  • utländska medborgare som reser från länder inom EU/EES, inklusive Norden, eller från övriga länder, med vissa undantag
  • oavsett om man är vaccinerad eller har tillfrisknat
  • vuxna och barn över 12 år

För information om vilka krav ett intyg eller negativt provsvar ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.

I samband med att krav på negativt covid-19-test införs för alla resenärer kommer det inte längre att krävas att EU:s digitala covidintyg, även kallat covidbevis, visas upp vid inresa till Sverige.

För att underlätta för arbetspendlare och gränsstudenter inom EU/EES kommer dessa att utöver covid-19-test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige även kunna uppvisa vaccinationsintyg. Undantag från testkravet införs även för alla som reser via Sverige mellan Bornholm och Danmark.

Samtliga ändringar i inreseförbuden träder i kraft den 28 december.

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.