Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen bidrar med ytterligare 110 miljoner kronor för att möta de ökade humanitära behoven i världen

Publicerad

Den humanitära situationen i världen har förvärrats betydligt till följd av konflikter och covid-19. I början av 2020 beräknades 170 miljoner människor i världen vara i behov av humanitärt stöd. FN har idag lanserat sin årliga humanitära rapport som visar att 274 miljoner kommer behöva humanitärt bistånd. Det är en ökning med över 60 procent på endast två år på grund av klimatförändringar, konflikter, och effekter av pandemin.

Regeringen har idag beslutat om att bidra med ytterligare 110 miljoner kronor för att möta de ökade humanitära behoven i världen. Regeringens tillskott består av icke-öronmärkt kärnstöd och är fördelat på några av FN:s största humanitära organisationer.

– 2021 har varit ett dramatiskt år för det humanitära läget i vår omvärld. Vi har sett hur situationen i bland annat Afghanistan och Etiopien har förvärrats väsentligt. Och på många andra håll ökar de humanitära behoven. Rekordmånga människor lägger sig hungriga och många står på randen till svält. Sverige visar humanitärt ledarskap och skjuter till extra medel till stöd för människor i nöd, säger Matilda Ernkrans, biståndsminister.

Med dagens beslut höjer regeringen det svenska stödet 2021 till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF), FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) och FN:s världslivsmedelsprogram (WFP). Genom ytterligare stöd till CERF bidrar Sverige till att FN på ett snabbt och flexibelt sätt kan möta de ökande humanitära behoven. Stödet till WFP bidrar till organisationens möjlighet att förhindra svält och motverka hunger där behoven är som allra störst. Vidare bidrar stödet till UNRWA till att täcka ett akut budgetunderskott som hotar organisationens kärnverksamhet – stöd till Palestinaflyktingar

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Mobil 073-592 85 48
e-post till Darina Agha