Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning av arbetsskadeförsäkringen

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning för att se över arbetsskadeförsäkringens regelverk för att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Regeringen utser Dan Holke till särskild utredare.

– Den som skadar sig i sitt arbete ska kunna lita på att det finns en arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk trygghet. Idag ser vi att försäkringen inte svarar på ett bra sätt mot de risker som finns i arbetslivet och regelverket måste ses över, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över arbetsskadeförsäkringen. Syftet med översynen är att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada samt att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

Utredaren ska bland annat analysera villkoren för rätten till livränta för att säkerställa att livräntan fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada.

Utredaren ska också ta ställning till behovet av ytterligare regeländringar eller andra åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd vid inkomstförlust på grund av arbetsskada.

Även skyddet från arbetsskadeförsäkringen vid arbete i hemmet, såväl som på andra platser, som har aktualiserats av rekommendationen att arbeta hemma för att minska smittspridningen av covid-19 ska ses över.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 augusti 2023.

Fakta om utredaren

Dan Holke har varit expert i flera statliga utredningar Mellan 1995 – 2020 var Dan Holke VD och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd AB.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz