Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sveriges nya regionalstödskarta 2022–2027

Publicerad

Främjande av regional utveckling och näringslivsutveckling är en prioriterad fråga för regeringen som har fattat beslut om en nationell indelning av Sveriges nya regionalstödskarta. Stödkartan består av tre stödområden med olika stödnivåer för regionalt investeringsstöd.

– En ny regionalstödskarta som både omfattar landsbygdsområden i Sveriges norra och södra delar och höjda stödnivåer innebär förbättrade möjligheter till en hållbar utveckling i Sveriges regioner och landsbygder, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

I Sveriges nya regionalstödskarta ingår samma kommuner som tidigare och därutöver har ytterligare ett antal kommuner inkluderats. Detta innebär att fler landsbygdsområden i Sveriges sydliga delar omfattas.

Genom stödkartan kan berörda regioner och Tillväxtverket bevilja regionalt investeringsstöd till företag för verksamhet som bedöms få betydelse för näringslivets utveckling. Jämfört med tidigare stödnivåer så höjs taket för stödnivån med 5 procentenheter i stödområde 1 (tidigare A) respektive stödområde 2 (tidigare B). Regeringen ser det som viktigt att kunna lämna stöd till företag som har betydelse för näringslivsutveckling i regionerna.

Kommissionen godkände regeringens förslag till Sveriges regionalstödskarta för perioden 2022–2027 den 15 december 2021.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney