Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill återinföra den tillfälliga stämmolagen

Publicerad

Justitiedepartementet har i dag gett ett antal myndigheter och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria med förslag att återinföra den tillfälliga stämmolagen som upphörde att gälla vid årsskiftet.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, även kallad tillfälliga stämmolagen, infördes våren 2020 för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på ett sätt som begränsar risken för spridning av covid-19. Den möjliggjorde för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla vid årsskiftet. 

– Pandemin fortsätter att påverka det svenska samhället. Många företag och föreningar använde sig av den tidigare möjligheten att begränsa det fysiska deltagandet i bolags- och föreningsstämmor. Nu när smittspridningen ökat så ser vi att behovet av att kunna delta vid stämmor på distans växer. Därför återinför vi den tillfälliga stämmolagen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag om återinförande av den tillfälliga regleringen. Ett antal myndigheter och organisationer har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bestämmelserna innebär bland annat att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna deltar i stämman enbart genom poströstning.

Stämmolagen föreslås att återinföras den 1 mars 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh