Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill öka tillgängligheten till sprututbyten i ny lagrådsremiss

Publicerad

Kravet på att en person ska vara bosatt i den region där den deltar i sprututbytesverksamhet tas bort. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Syftet är att öka tillgängligheten till sprututbyte, både för att förbättra vården för den enskilde och för att stärka smittskyddsarbetet mot hiv och andra blodburna infektioner.

– Sprututbyte är viktigt för att minska risken för smittspridning av allvarliga sjukdomar och för att personer med missbruk eller beroende ska få bättre möjlighet till rätt vård och stöd. Jag är glad att vi nu kan öka tillgängligheten till sprututbyte ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren.  

I dag gäller att endast personer som kan anses bosatta i en region som har beviljats tillstånd enligt lagen om utbyte av sprutor och kanyler får delta i sprututbytes­verksamhet i den regionen. Regeringen föreslår nu att denna så kallade bosättningsprincip tas bort så att även personer som inte anses vara bosatta i en viss region kan få möjlighet att delta i sprututbytesverksamhet.  

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Information

Sprututbytesverksamhet är en åtgärd som syftar till att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar eller är beroende av narkotika. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att deltagare motiveras att söka vård och behandling. Den är ett komplement till, men inte på något vis en ersättning för, vård- och behandlingsinsatser för missbruk eller beroende i regioners och kommuners regi.

Regeringen har sedan tidigare ökat tillgängligheten till sprututbyte genom att renodla ansvaret för sprututbyte och sänka åldersgränsen. Det har gjort att fler regioner har möjlighet att erbjuda sprututbyte. Idag har 20 regioner tillstånd att bedriva sprututbytesverksamhet.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot