Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för personer i arbetsmarknadspolitiska program

Publicerad

Regeringen avser att besluta att tillfälligt avskaffa kravet på läkarintyg efter sjunde sjukdagen. Ändringen gäller för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med ersättning i form av aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning.

Förslaget innebär att den som är sjuk och förhindrad att delta i insatser inom arbetsmarknadspolitiska program inte behöver lämna läkarintyg till Arbetsförmedlingen om sjukdomen för att få fortsatt utbetald ersättning efter den sjunde sjukdagen. Syftet med den tillfälliga förändringen är att minska riskerna för att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation. Avskaffandet av krav på läkarintyg ska gälla under perioden 19 januari – 31 mars 2022.

Tidigare aviserade förslag

Som tidigare meddelats avser regeringen även att besluta om ett tillfälligt avskaffande av karensdagen för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser med ersättning i form av aktivitetsstöd, etablerings- eller utvecklingsersättning.

Regeringen remitterade även den 23 december ett förslag som innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön eller sjukpenning, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein