Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill förbättra förlossningsvården och säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå insatser som krävs för att fler barnmorskor ska vilja arbeta i förlossningsvården, samt insatser för att säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor. Socialstyrelsen får även i uppdrag att fördjupa kunskapen om olika arbetssätt i förlossningsvården för att bidra till bättre vård, till exempel en barnmorska per födande.

- Förlossningsvården ska vara trygg och bra för alla födande men också för personalen som arbetar där. Arbetsmiljön i förlossningsvården behöver bli bättre och barnmorskorna behöver få fler kollegor. De uppdrag som regeringen nu ger till Socialstyrelsen ska bidra till bättre arbetsmiljö och en bättre förlossningsvård, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen vill genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård och säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor samt förstärka insatser för kvinnors hälsa. Regeringen har därför gett två nya uppdrag till Socialstyrelsen.

Det ena uppdraget handlar om att stärka kompetensförsörjningen och innehåller bland annat:

  • Socialstyrelsen ska tillsammans med det nationella vårdkompetensrådet förslå vilka insatser som krävs för att fler barnmorskor ska vilja arbeta kvar i förlossningsvården, samt insatser som kan stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen av barnmorskor.
  • Göra en bedömning av tillgång och efterfrågan på barnmorskor under perioden 2022–2035 och en rekommendation om hur många barnmorskor som behövs inom förlossningsvården på både kort och lång sikt.
  • Insatser för att fler platser ska kunna erbjudas på barnmorskeutbildningen och andra insatser som krävs för att fler barnmorskor ska kunna examineras från barnmorskeutbildningen.

Det andra uppdraget har ett bredare fokus på förlossningsvård och kvinnors hälsa och innehåller bland annat att:

  • kartlägga och analysera  förutsättningar för olika arbetssätt som finns för att säkerställa en trygg och säker vård i förlossningssituation, till exempel förstärkt teamarbete eller arbetssätt med en kvinna i aktiv förlossning per barnmorska.
  • förbereda och stödja implementeringen av nationella riktlinjer för förlossningsvården.
  • identifiera behov av strategiska insatser inom hälso- och sjukvårdens område med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Uppdragen ska delredovisas till Socialdepartementet under 2022 och slutredovisas under 2023 enligt vad som framgår av de olika uppdragen.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström