Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare medel till regionerna för uppskjuten vård och fler vårdplatser

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut medel till regionerna för arbetet med att öka antalet vårdplatser. Regeringen ger också Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut medel till regionerna för covid-19-vård och uppskjuten vård.

– Sjukvården behöver en större kostym med fler vårdplatser på sjukhusen och nödvändigt stöd för att hantera det uppdämda vårdbehovet.  Därför tillför vi nu ytterligare medel till regionerna som stöd för att beta av coronaköerna och skapa fler vårdplatser, säger socialminister Lena Hallengren.

Pandemin har inneburit en stor belastning på hälso- och sjukvården. Många planerade besök och operationer har behövt ställas in för att prioritera omhändertagandet av patienter med sjukdomen covid-19 och andra akuta sjukdomar. Det är angeläget för regeringen att stötta regionerna att beta av vårdköerna. Regeringen har under 2022 avsatt 6 miljarder kronor för detta, varav 4 miljarder kronor nu betalas ut till regionerna för deras fortsatta arbete med covid-19 vården och den uppskjutna vården. Medlen betalas ut efter folkmängd.

Fler vårdplatser för att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar

Antalet vårdplatser behöver bli fler för att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut ca 423 miljoner kronor till regionerna för detta ändamål. I uppdraget ingår också att följa upp hur regionerna har använt medlen för att öka antalet vårdplatser.

Fördelning av ca 4,42 miljarder kronor efter invånare per region

Region Befolkning Fördelade medel
Blekinge 158 999 67 344 407
Dalarna  288 164 122 052 552
Gotland  60 972 25 824 837
Gävleborg 287 873 121 929 298
Halland 339 903 143 966 729
Jämtland Härjedalen 131 914 55 872 490
Jönköping  366 840 155 375 960
Kalmar 246 989 104 612 782
Kronoberg 203 243 86 084 059
Norrbotten 249 752 105 783 057
Skåne 1 400 973 593 385 468
Stockholm 2 411 859 1 021 548 652
Sörmland 301 382 127 651 067
Uppsala 394 154 166 944 870
Värmland 283 169 119 936 908
Västerbotten 274 533 116 279 110
Västernorrland 244 223 103 441 236
Västmanland 278 721 118 052 947
Västra Götaland   1 743 304 738 380 581
Örebro 306 688 129 898 436
Östergötland  469 445 198 834 554
Summa 10 443 100 4 423 200 000

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot