Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ukrainare ska kunna erbjudas folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett

Publicerad

Runtom i landet gör folkbildningen insatser för att stödja de flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina. Regeringen har i dag beslutat om ett förtydligande i förordningen som styr medel till insatsen Svenska från dag ett för att säkerställa att de medel som är avsatta för insatsen ska kunna användas till verksamhet för personer som nu får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fokuserar regeringen nu på att stötta Ukraina, införa sanktioner mot Ryssland och att stärka Sverige.

Inom insatsen Svenska från dag ett har folkbildningen sedan 2015 bidragit till att människor som kommer hit ska få ökade kunskaper i svenska språket och information om det svenska samhället. Regeringen har nu beslutat om en ändring av förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Ändringen som träder i kraft den 11 april innebär ett förtydligande att statsbidraget kan användas även till verksamhet för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv och oavsett om dessa personer bor i Migrationsverkets anläggningar eller inte.

– Dagens beslut tydliggör att statsbidraget för Svenska från dag ett fullt ut kan användas för de som nu kommer till Sverige från Ukraina, oavsett om de sökt asyl eller fått uppehållstillstånd med särskilt skydd, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Riksdagen har på regeringens förslag anvisat 60 miljoner kronor för insatsen Svenska från dag ett i budgetpropositionen för 2022 och Folkbildningsrådet har fattat beslut om att preliminärt fördela cirka 90 miljoner kronor för Svenska från dag ett till studieförbund och folkhögskolor i år. I den summan inkluderas bland annat medel som förts över från 2021.

I budgetpropositionen anvisades också nästan fem miljarder kronor till anslaget 14.1 som får användas för utgifter för statsbidrag till folkbildningen. Statsbidraget regleras i en förordning men de närmare villkoren för vilka deltagare detta statsbidrag kan användas till finns i de villkor för statsbidraget som Folkbildningsrådet fastställer.

– Folkbildningen är en engagerad och snabbfotad folkrörelse som agerar när det behövs. Verksamheten inom studieförbunden har gått ner på grund av pandemin. När verksamheten nu återstartar gläder det mig att det kan finnas möjligheter att erbjuda denna målgrupp verksamhet, säger Anna Ekström.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet