Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet får i uppdrag att samlat kommunicera stöd till ukrainska forskare

Publicerad

Ukrainska forskare som är på flykt behöver stöd under den pågående ryska invasionen av Ukraina. Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har redan initierat flera stödinsatser. Regeringen ger nu Vetenskapsrådet i uppdrag att samlat kommunicera vilket stöd som finns för forskare som lämnar Ukraina och kommer till Sverige.

Rysslands invasion av Ukraina leder till att många människor nu är på flykt. Regeringens arbete fokuserar på sanktioner mot Ryssland, på att stärka Sverige och på att stödja Ukraina. Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har initierat olika insatser för att stötta ukrainska forskare som vill bedriva sin forskning vid ett svenskt lärosäte.

Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att samla informationen om stöd som finns för forskare från Ukraina. Informationen ska bland annat finnas på myndighetens webbplats, tillgängliggöras så snart som möjligt och kontinuerligt uppdateras. Vetenskapsrådet ska föra en nära dialog med relevanta aktörer, så som universitet och högskolor. Uppdraget ges i form av en ändring av Vetenskapsrådet regleringsbrev för 2022.

– Jag är mycket glad över det stora engagemanget och de många insatserna för ukrainska forskare i högskolesektorn. Det är viktigt att de medel som avsätts, av flera olika aktörer, kommer till användning och ger ukrainska forskare möjlighet att kunna fortsätta sitt arbete. Därför är tydlig, samlad och tillgänglig information viktig, såväl till den svenska forskningsvärlden, som till de ukrainska forskare som nu befinner sig i Sverige, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 30 september 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg