Finansminister Mikael Damberg och biståndsminister Matilda Ernkrans till IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington

Publicerad

Den 20 – 23 april deltar finansminister Mikael Damberg och biståndsminister Matilda Ernkrans i IMF:s och Världsbanksgruppens vårmöten i Washington D.C. Under vårmötena kommer de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina att stå i fokus, och vad omvärlden bör göra för att stötta Ukraina och möta dessa konsekvenser.

IMF och Världsbanken har centrala roller att stötta sina medlemsländer i hanteringen av dessa kriser och utmaningar. Finansminister Mikael Damberg och biståndsminister Matilda Ernkrans kommer att delta i samtal med företrädare för institutionerna och bland annat betona vikten av ett starkt multilateralt samarbete för att stötta Ukraina och de länder som drabbats av de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Mikael Damberg kommer även att delta i ett rundabordssamtal om Ukrainas finansieringsbehov tillsammans med Världsbankens chef David Malpass och Ukrainas President Volodymyr Zelensky.

– Rysslands invasion har lett till ett stort mänskligt lidande för det ukrainska folket, och landets ekonomi har drabbats hårt. Ett starkt internationellt samarbete är viktigare än någonsin för att stoppa den ryska aggressionen och stötta Ukraina, säger finansminister Mikael Damberg.

Den fortsatta hanteringen av pandemin kommer även att diskuteras vid vårmötena, liksom behovet av att ta itu med långsiktiga utmaningar som klimatförändringarna och de ökade klyftorna inom och mellan länder.

– Vi behöver göra vårt yttersta för att bygga en mer motståndskraftig framtid och möta de flera humanitära kriserna i världen, spridningen av Covid-19, klimatförändringarna och stödja Ukraina. Sverige har siktet inställt på att bidra till dessa kriser och gör vårt yttersta för att bygga en mer motståndskraftig framtid, i Sverige och i världen, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Biståndsministern kommer även träffa Linda Etim, chef för multilaterala frågor vid National Security Council och Curtis Reid, chef för utveckling-, humanitära och globala hälsofrågor vid National Security Council, som är rådgivare till president Biden under ett besök till Vita Huset. Samt tala under ett högnivåseminarium om arbetet för hållbara livsmedelssystem.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf