Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillför medel till ESS

Publicerad

Regeringen föreslår att ytterligare 300 miljoner kronor avsätts till European Spallation Source (ESS) i Lund. ESS ska bli ett forskningscentrum för naturvetenskap och teknik och kommer att bli världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningen kommer att bidra till att möta samhällsutmaningar som hälsa och välfärd samt miljö och klimat. Nu tillförs ESS denna summa 2022 för att möta ökade kostnader då färdigställandet av anläggningen har försenats på grund av pandemin.

– ESS är en strategiskt viktig investering för svensk och europeisk forskning, och anläggningen kommer att kunna bidra inom klimatforskning, Life Science, nya material och ren energi, områden där vi ser flera av de stora samhällsutmaningar som världen står inför. Det är glädjande att satsningen dessutom innebär många nya jobb här i Sverige. Den försening som pandemin medförde av anläggningen måste motverkas, och eftersom Sverige är värdland behöver regeringen agera, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringens avsikt är att driva på arbetet så att ESS kan tas i drift så snart som möjligt. För Sverige innebär anläggningen stora möjligheter för forskning och för näringslivet många år framöver. Att ESS byggs just i Sverige har redan skapat arbetstillfällen och affärsmöjligheter för svenska företag.

Satsningen är en del av regeringens vårändringsbudget för 2022, som överlämnas till riksdagen och presenteras i sin helhet den 19 april.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet