Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar och sommarjobb

Publicerad

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar från och med våren 2022.

Insatser som stärker ungdomars etablering på arbetsmarknaden är prioriterade för att motverka långtidsarbetslösheten och minska segregationen.

Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen genom en regleringsbrevs­ändring i uppdrag att fördela upp till 100 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar och sommarjobb. Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget fördela medlen till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar.

- Genom den här satsningen kan regeringen bidra till mellan 5 000 och
7 000 ungdomsjobb beroende på hur kommunerna väljer att använda pengarna. Det är ett värdefullt tillskott till kommunernas egna jobbsatsningar för unga. För den ungdom som saknar föräldrar med kontakter är det första jobbet särskilt viktigt, det ger en rad på sitt CV och egna kontakter som kommer vara till stor hjälp när man ska söka nästa jobb. Att fler unga får en arbetslivserfarenhet är ett viktigt steg för att bryta segregationen, säger arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Fakta om uppdraget

Uppdraget är uppdelad i två olika satsningar: Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar. Totalt kan 100 miljoner kronor användas.

Jobb för ungdomar riktar sig till ungdomar som under 2021 har avslutat, eller under 2022 kommer att avsluta gymnasieskolan samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Sommarjobb för ungdomar riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieskolan samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein