Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsministern står värd för möte om klimatfinansiering vid Stockholm+50

Publicerad

Biståndsminister Matilda Ernkrans står den 1 juni värd för ett högnivåmöte om ökat stöd till de länder som värst drabbats av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Ministermötet samlar ett 30-tal givar- och utvecklingsländer, FN, ledande företrädare för centrala organisationer och fonder, inklusive Världsbanken, den gröna klimatfonden och UNDP.

Rapporter från FN:s klimatpanel visar att nuvarande globala ansträngningar är långt ifrån tillräckliga, trots löften från givarländerna att öka sin finansiering.

- Jag har samlat centrala länder och organisationer för att mobilisera politiskt stöd för att skyndsamt öka finansieringen till de värst drabbade länderna. Regeringen fördubblar sitt stöd till den globala miljöfaciliteten och ökar substantiellt sitt stöd till Sidas miljö- och klimatstrategi som en del av arbetet med att fördubbla svenskt klimatbistånd, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Den 2-3 juni äger FN-mötet Stockholm+50 rum i Stockholm under svenskt och kenyanskt värdskap och under devisen att ”påskynda takten mot en hälsosam planet för allas välbefinnande”. För många utvecklingsländer är ökad solidaritet en förutsättning för att kunna möjliggöra den gröna omställningen.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf