Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU:s klimat- och miljöministrar förhandlar om skärpta krav för att klara klimatmål

Publicerad

Den 28 juni träffar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll sina europeiska kollegor i Luxemburg under EU:s miljöråd. Ministrarna ska bl.a. enas om fem lagförslag som tillsammans genomför EU:s mål om att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030. Lagförslagen är avgörande för att EU ska göra sin del i genomförandet av Parisavtalet.

De fem lagförslag som ministrarna ska förhandla om är miljörådets del av EU-kommissionens lagstiftningspaket Fit for 55. Det handlar om skärpt handel med utsläppsrätter, skärpta mål för utsläppsminskningar i övriga sektorer som inte omfattas av handel med utsläppsrätter, regler för utsläpp och upptag av koldioxid från mark och skog, nya skärpta koldioxidkrav för nya personbilar och nya lätta lastbilar, samt inrättandet av en social klimatfond. Fit for 55 är EU:s samlade bidrag till genomförandet av EU:s klimatmål att minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent till år 2030.

– I Sverige ska vi göra vår del för att klara klimatet, men fler länder måste göra mer fortare. Därför kommer vi driva på för att EU och medlemsstaterna ska göra det som krävs för att EU:s utsläpp ska minska med minst 55 procent till 2030 och lägga grunden för att EU ska bli klimatneutralt 2050. Sverige visar vägen på hur klimatomställningen också skapar jobb och tillväxt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Nästa steg för att lagstiftningspaketet Fit for 55 ska träda i kraft är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens om lagens utformning i slutförhandlingarna.

Under miljörådet ska ministrarna anta en riktlinje för EU-kommissionens förslag om att reglera tillgängliggörande av vissa produkter på den inre marknaden i syfte att hindra avskogning och utarmning av skogar, samt om Kommissionens förslag om avfallstransportsförordning.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Kommenterad dagordning inför miljörådet 28 juni

Mer om mötet i miljörådet 28 juni

Mer om arbetet i EU:s miljöråd

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.