Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny generaldirektör för E-hälsomyndigheten

Publicerad

Regeringen har utsett Gunilla Nordlöf till ny generaldirektör och chef för E-hälsomyndigheten. Hon tillträder sin tjänst den 1 juli 2022.

– Jag är mycket glad över att Gunilla Nordlöf har tackat ja till uppdraget att leda E-hälsomyndigheten. Gunilla är en person med lång och bred erfarenhet från ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Digital utveckling är ett område som Gunilla har haft särskilt fokus på och som är en central pusselbit i framtidens hälso- och sjukvård och socialtjänst, säger socialminister Lena Hallengren.

Gunilla Nordlöf kommer närmast från rollen som Generaldirektör och chef för Tillväxtverket. Innan dess var Gunilla bland annat chef på Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Gunilla har även chefserfarenhet från flera myndigheter, bland annat som ordförande för e-legitimationsnämnden och avdelningschef på Riksgäldskontoret.

Regeringen ser utvecklingen inom e-hälsa som central för framtidens hälso- och sjukvård och socialtjänst. E-hälsomyndigheten har i sitt grunduppdrag flera viktiga ansvarsområden som till exempel att upprätthålla systemen för läkemedelsrecept i vardag och kris genom den nationella läkemedelslistan. Under pandemin hade E-hälsomyndigheten också uppgiften att på kort tid bygga upp den nya tjänsten för att utfärda covidbevis.

Myndigheten har flera pågående uppdrag såsom till exempel att göra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister och att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.