Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya nomineringspersoner till universitet och högskolor

Publicerad

(Ny version) Regeringen har utsett 54 nomineringspersoner för 27 universitet och högskolor. Två nomineringspersoner för varje lärosäte har i uppgift att ta fram förslag på externa styrelseledamöter vid lärosätena.

Ladda ner:

Förfarandet med nomineringspersoner vid rekrytering av externa styrelseledamöter är en ordning med syftet att säkerställa att både ett övergripande statligt perspektiv och lärosätenas perspektiv får genomslag i styrelserna. En av nomineringspersonerna utses direkt av regeringen och ska företräda det statliga intresset. Den andra personen utses av regeringen efter förslag från lärosätet.

Nomineringspersonerna ska föreslå externa styrelseledamöter, inklusive ordförande. Styrelsen utses för en period på tre år. Nominering ska ske utifrån kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för lärosätenas utbildnings-, forsknings-, och samverkansuppdrag. Nomineringspersonerna ska också beakta jämn könsfördelning i sitt förslag till ledamöter.

– Lärosätenas styrelser har det övergripande ansvaret för att verksamheten ska hålla en hög kvalitet. Nomineringspersonerna har nu en mycket viktig uppgift framför sig – att hitta personer med rätt kompetens och erfarenhet för att leda och utveckla Sveriges universitet och högskolor, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Nomineringspersonerna ska lämna sina förslag till ledamöter senast den 31 januari 2023.

Uppdatering 22 juni 2022

Regeringen har utsett ytterligare sex nomineringspersoner för de tre lärosäten som inte omfattades av förra veckans beslut. Se bilaga 2.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet