Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen satsar på tvärförbindelse på Södertörn och ger Trafikverket i uppdrag att utreda landtransporter till och från Arlanda

Publicerad

Regeringen fullföljer satsningen på en ny vägförbindelse på Södertörn mellan E4/E20 och väg 73 för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara resor. Trafikverket får också i uppdrag att utreda kapacitet för landtransporter till och från Arlanda.

– Tvärförbindelse Södertörn är en viktig satsning i södra Stockholm som knyter ihop regionen och bidrar till bättre förutsättningar för kollektivtrafiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Syftet med Tvärförbindelse Södertörn är att skapa en förbättrad vägförbindelse för motorfordon och cykel och ge förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara resor och transporter över Södertörn. Det blir även en viktig förbindelse för den stora mängd godstrafik som redan i dag trafikerar området. Belastningen väntas öka nu när den nya godshamnen i Norvik i Nynäshamn är klar. Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län.

Den föreslagna utformningen innebär att drygt sex kilometer av totalt cirka 21 kilometer av den nya vägen förläggs i tunnel. I förslaget ingår även en byggnation av cirka 20 kilometer ny gång- och cykelväg.

Det aktuella projektet fanns med även i den nationella planen för infrastruktur åren 2018-2029. Regeringen satsar nu 13,3 miljarder kronor på projektet, vilket är 8,8 miljarder kronor mer än i den förra planen.

Trafikverket får också i uppdrag att utreda kapaciteten för landtransporter till och från Arlanda eftersom frågorna om transporter till Arlanda via väg/järnväg/kollektivtrafik är aktuella.

Nationell plan för transportinfrastruktur

Hela den nya nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022- 2033 presenteras senare i juni. I planen fördelas 881 miljarder kronor vilket är den största satsningen på infrastrukturinvesteringar i modern tid. Planen innehåller åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Den nationella planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström