Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill utreda nya vägar till arbetslivet

Publicerad

Gymnasieskolan ska leda till arbete eller vidare studier. Därför har regeringen beslutat tillsätta en utredning för att stärka gymnasieskolans roll när det gäller att ge ungdomar bättre förutsättningar att fullfölja sin skolgång och förbereda sig för arbetslivet.

– Det ska alltid ska finnas en väg framåt för alla elever. Om fler unga, även de som haft svårt att nå målen i grundskolan, kan lämna gymnasieskolan med sådana kompetenser som arbetsgivare efterfrågar skulle det vara en vinst för individen, för Sveriges arbetsgivare och för hela samhället, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft som har en gymnasial yrkesutbildning. Samtidigt saknar runt 15 procent av eleverna som lämnar grundskolan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Det betyder att de elever som kanske allra mest behöver en nationellt beslutad yrkesutbildning, utformad i samarbete med branscherna, stängs ute.

Regeringen vill nu utreda om dagens system ger alla ungdomar de förutsättningar som de behöver för att förbereda sig för arbetslivet.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera vilka möjligheter som elever som är obehöriga till nationella program på gymnasiet har att välja skola och utbildning och vid behov lämna förslag på valbara yrkesutbildningar inom gymnasieskolan som i större utsträckning tar hänsyn till elevers olika förutsättningar,
  • analysera för- och nackdelar med hur dagens system för övergången från grund- till gymnasieskola är konstruerat, samt vid behov lämna förslag på förändringar för att elever som haft svårt att nå målen i grundskolan ska ges bättre möjligheter att förbereda sig för arbetslivet, och
  • vid behov föreslå hur elever på högskoleförberedande program som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan ska kunna erbjudas yrkesutbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden.

Till särskild utredare utses Joanna Giota, professor vid Göteborgs universitet. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 5 juni 2024.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren