Regeringsuppdrag om hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk

Publicerad

Regeringen har beslutat att uppdra åt Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att utveckla och förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk. Myndigheterna ska också föreslå en definition av naturnära skogsbruk och följa hur definitionen av detta begrepp tas fram inom EU. Regeringen har förhandlat uppdraget tillsammans med Miljöpartiet.

Skogsstyrelsen har tidigare haft flera uppdrag som knyter till frågan om hyggesfritt skogsbruk, senast bland annat kopplat till rådgivning om olika typer av skogsbruk. Regeringen vill nu bygga vidare på det genom att ge Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett gemensamt uppdrag att utveckla och förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk och att föreslå mål som visar riktning och ambitionsnivå för det nationella arbetet.

Begreppet naturnära skogsbruk förekommer i flera EU-processer, bland annat i EU:s biodiversitetsstrategi. Regeringen vill därför att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska följa det pågående definitionsarbetet inom unionen, men också föreslå en definition av naturnära skogsbruk.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg