Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkt kontroll av fusk i livsmedelskedjan

Publicerad

Fusk i livsmedelskedjan medför risker för människors och djurs hälsa. Organiserad brottslighet vilseleder svenska konsumenter som luras att betala för sämre kvalitet än de förväntar sig. Samtidigt snedvrider fusket konkurrensen och seriösa företag riskerar att slås ut. Regeringen kommer att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige kan stärka den offentliga kontrollen av fusk i livsmedelskedjan för att förebygga avsiktliga överträdelser genom bedrägligt och vilseledande agerande. Utredaren ska även ge förslag på hur sådana överträdelser ska sanktioneras och hur kontrollen ska finansieras.

Ladda ner:

Utredningen ”Stärkt offentlig kontroll av fusk i livsmedelskedjan” har fyra huvudsakliga inriktningar:

  • Föreslå en organisation för effektiv samordning och operativ kontroll.
  • Föreslå hur fuskkontrollen ska finansieras.
  • Föreslå hur utbytet av information mellan berörda myndigheter ska utvecklas och ökas.
  • Om det bedöms lämpligt, föreslå en särskild ekonomisk sanktion som återspeglar vinsten av fusket.

I en väl fungerande livsmedelskedja är detta åtgärder som krävs för att fuskkontrollerna ska bli verksamma, effektiva och enhetliga.

– Vi ska fortsatt kunna lita på våra livsmedel när vi handlar i Sverige. Fusk i livsmedels­kedjan som riskerar människors och djurs hälsa ska bekämpas. Stärkt kontroll är nödvändigt för att komma åt fusket, som omsätter omfattande belopp och drar till sig organiserad brottslig­het, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utredningen ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney