Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tillsätter en utredning om entreprenörsansvar i fler branscher

Publicerad

Kampen mot arbetslivskriminaliteten ska växlas upp och därför kommer regeringen nu se över och utvärdera skyddet för arbetstagares lön i entreprenadkedjor, det så kallade entreprenörsansvaret. Utredningen ska även analysera både behovet av att stärka entreprenörsansvaret i sig och att utvidga entreprenörsansvaret till fler branscher än bara bygg- och anläggningsbranschen.

– Problemen med långa entreprenörskedjor har blivit allt större. Städbranschen och transportbranschen är några som är särskilt utsatta. Det finns ett behov av att se över om entreprenörsansvaret bör utvidgas. De som livnär sig på att utnyttja andra människor ska inte sova gott om nätterna. Seriösa företag som följer reglerna ska inte konkurreras ut av fuskare och kriminella, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Ett viktigt verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet är det entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen som började gälla 2019. Syftet var att säkerställa arbetstagarens rätt att kräva ut sin lön, ytterst av huvudentreprenören, i de fall där man jobbar för en underentreprenör som inte betalat ut lön enligt avtal. Lagen ger också de fackliga organisationerna rätt att kräva ut information om vilka underentreprenörer som anlitats.

Regeringen har utsett Susanna Ribrant som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2023.

Presskontakt

Tora Heckscher
tf pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher