Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen utser ny generaldirektör för SBU

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att Britta Björkholm blir ny generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Hon tillträder tjänsten den 8 september 2022.

SBU är Socialdepartementets expertmyndighet när det kommer till att sammanställa kunskapsunderlag. Genom att granska aktuell forskning av hög kvalitet gör SBU till exempel utvärderingar över vilka effekter som olika metoder eller insatser har för att utifrån det sammanställa vad som gör mest nytta inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

– SBU:s rapporter är en viktig och grundläggande del av den statliga styrningen med kunskap och myndigheten bidrar tillsammans med andra myndigheter till en god och jämställd vård och omsorg. Britta Björkholm har en gedigen erfarenhet och har haft flera chefspositioner inom den offentliga förvaltningen. Vi är därför väldigt glada för att hon har tackat ja till att bli ny generaldirektör, säger socialminister Lena Hallengren.

Britta Björkholm kommer närmast från en tjänst som avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. De verksamheter som hon har ansvarat för har särskilt präglats av kunskapsproduktion och analys.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske