Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nytt regelverk om avgifter för forskningsinfrastruktur

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning som närmare reglerar de avgifter som statliga universitet och högskolor får ta ut från andra aktörer som använder deras forskningsinfrastruktur, till exempel databaser, laboratorier, forskningsfartyg eller storskaliga beräkningsverktyg. Syftet är att ge lärosätena bättre förutsättningar att tillgängliggöra infrastrukturen.

Flera lärosäten har framfört önskemål om en särskild reglering av avgifter för forskningsinfrastruktur. 2019 gav regeringen Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att ta fram ett sådant förslag. Den nya förordningen är utformad i enlighet med ESV:s förslag.

– För att lärosätenas investeringar i forskningsinfrastruktur ska göra maximal nytta i samhället är det viktigt att infrastrukturen även kan användas av företag, organisationer och andra myndigheter. Med det nya regelverket löser vi avgiftsfrågan, vilket ger universitet och högskolor bättre förutsättningar att tillgängliggöra sin forskningsinfrastruktur för andra aktörer, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Lärosätena tar redan i dag ut avgifter för forskningsinfrastruktur men den nya förordningen möjliggör bland annat att de får ta ut avgift för alla delar av tillgängliggörandet, det vill säga även kostnader för personal och kringmaterial som behövs för att använda infrastrukturen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg