Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Jönköping

Publicerad

Onsdagen 17 augusti reser utrikeshandelsminister Anna Hallberg till Region Jönköping. På programmet står bland annat att besöka företagen Cind och Husqvarna Group, samt att delta i ett rundabordssamtal med det lokala näringslivet om hur den svenska exporten och de utländska investeringarna till Sverige kan öka.

– Hälften av alla jobb i Sverige finns tack vare exporten. Därför är det viktigt att öka exporten och investeringarna till Sverige. Jönköping är en viktig region för små- och medelstora företag. Kan dessa företag skala upp sina verksamheter betyder det mycket både för regionen och för Sverige. Det möjliggörs genom samverkan och dialog mellan politik och näringsliv, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Media är välkomna att närvara under delar av programmet. Möjlighet för intervjuer finns under dagen, kontakta pressekreterare Tobias Eke Vestergren.

Program:

09.00 Företagsbesök Cind

10.30 Företagsbesök Husqvarna Group

12.20 Lunch på temat ”Samverkan mellan kommunal, regional och statlig nivå för att skapa förutsättningar för att Jönköpings län ska stärka och utveckla exportverksamheten, öka utländska företagsetableringar samt bidra till den nationella export- och investeringsstrategin”

14.00 Rundabordssamtal: ”Hur arbetar vi gemensamt för att öka svenska export och utländska investeringar till Sverige?”

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren