Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark invigde kansli för industrietablering

Publicerad

Idag invigde arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark Arbetsförmedlingens nya kansli för samordning av sitt arbete med industrietableringar i Skellefteå.

-I norra Sverige finns inte bara naturresurserna och den förnybara energiproduktionen som behövs när industrier ställer om, utan även framåtandan som behövs för att göra Sverige världsledande i klimatomställningen, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Arbetsförmedlingen har tidigare fått uppdraget av regeringen att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Med anledning av detta inrättar Arbetsförmedlingen ett kansli för samordning av sitt arbete med industrietableringar. Det nya kansliet är placerat i Skellefteå men har även personal i Norrbottens län.

Idag invigde arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark det nya kansliet i Skellefteå.

- Det vi nu ser hända i framför allt Norrbotten och Västerbotten utgör extraordinära omständigheter. För att klara av att göra verklighet av den gröna industriella revolutionen så måste vi också säkra kompetensförsörjningen. Arbetsförmedlingen har en viktig roll i detta, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Vid invigningen deltog även Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och regeringens samordnare Peter Larsson.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein