Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialminister Jakob Forssmed tog emot Dr. Hans Kluge

Publicerad

Jakob Forssmed har idag tagit emot Dr. Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa. Under mötet diskuterades aktuella frågor inom arbetet mot antimikrobiell resistens, sexuell och reproduktiv hälsa samt hur man förstärker det ömsesidiga samarbetet mellan Sverige och WHO.

Fotografi av Jakob Forssmed och  Hans Kluge
Socialminister Jakob Forssmed och Dr. Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Sverige har identifierats som ett föregångsland inom digital hälsa och vård på distans av WHO:s europeiska regionkontor. Ett syfte med regiondirektörens resa till Sverige var att besöka Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, som utsetts till en så kallad demonstrationsplattform. Plattformen sätter svensk kompetens inom digital hälsa på kartan för andra länder inom WHO Europe. Vid mötet lyftes också tre aktuella frågor inom den globala hälsan; antimikrobiell resistens, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hälsosamt åldrande.

På mötet deltog också Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt Sveriges AMR-ambassadör Malin Grape.

Presskontakt