Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson diskuterar den nordiska arbetsmarknaden efter pandemin

Publicerad

Tisdagen den 22 november deltar arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson i ett möte i det nordiska Ministerrådet för arbetsliv. På agendan står bland annat frågor som rör återhämtningen på den nordiska arbetsmarknaden efter pandemin.

Ordföranden för nordiska Ministerrådet för arbetsliv under 2022, den norska arbets- och inkluderingsministern Marte Mjøs Persen, har bjudit in sina nordiska kollegor till ett årligt möte i Oslo. På agendan finns bland annat två temadiskussioner som kommer att hållas tillsammans med representanter från arbetsmarknadens parter.

Den första diskussionen har fokus på hur pandemin påverkade de nordiska arbetsmarknaderna. Här kommer OECD:s direktör för sysselsättningsfrågor, Stefano Scarpetta, att delta i diskussionen och redovisa resultat från en pågående studie av hur de nordiska länderna har hanterat krisen, hur återhämtningen har skett och vilka åtgärder som kan vara framgångsrika vid kommande kriser. Den andra diskussionen fokuserar på hur den nordiska arbetslivsmodellen kan stärkas i spåret av en alltmer föränderlig arbetsmarknad.

Nya nationella initiativ, arbetsmarknadsreformer och förberedelserna inför det kommande svenska ordförandeskapet i EU finns även med på agendan.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand