Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nytt nordisk-baltiskt samarbete mot arbetslivskriminalitet i fokus när Johan Pehrson besöker Island

Publicerad

Under torsdagens nordiska arbetsmarknadsministermöte på Island fattades beslut om ett förslag initierat av Sverige om att bilda ett nordisk-baltiskt nätverk mot arbetslivskriminalitet. Samarbetet ska möjliggöra ett förebyggande och löpande gränsöverskridande arbete med erfarenhetsutbyte för att förhindra arbetslivsrelaterad brottslighet.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson reste till Reykjavik för att delta i det årliga nordiska arbetsmarknadsministermötet den 30 november. Under mötet fattade ministrarna beslut om upprättandet av ett nordisk-baltiskt nätverk mot arbetslivskriminalitet. Förberedande arbete påbörjas i samband med att Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024. Det formaliserade samarbetet börjar officiellt gälla den 1 januari 2025.

– Arbetslivskriminalitet leder till att seriösa företagare konkurreras ut av oseriösa företag. Den skapar otrygghet på arbetsmarknaden, gör att arbetskraft utnyttjas och att offentliga medel riskerar att gå till kriminella, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Gränsöverskridande brottslighet ska bekämpas med gränsöverskridande krafter och det är därför ett viktigt och stort steg att vi nu kan gå vidare med ett nordisk-baltiskt nätverk mot arbetslivskriminalitet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson är under fredagen kvar i Reykjavik för att delta i en trepartsdialog med nordiska ministrar, fackförbund och arbetsgivarorganisationer om en rättvis och effektiv grön omställning av den nordiska arbetsmarknaden.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Hanna Clerkestam
Presskontakt hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Mobil 076-1139686
e-post till Hanna Clerkestam