Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Krisstöd till Ukraina i fokus när bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell besöker Bryssel

Publicerad

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell deltar i EU:s biståndsministermöte den 28 november i Bryssel. I fokus står EU:s arbete med krisrespons i Afghanistan och Ukraina, samt EU:s relationer till Afrikanska unionen.

På dagordningen för mötet står EU:s och medlemsstaternas arbete med krisrespons inom ramen för Team Europa-ansatsen. Fokus ligger på Afghanistan och Ukraina. EU bistår i båda länderna genom utvecklingssamarbetet med humanitärt stöd samt till att upprätthålla grundläggande samhällstjänster.

– EU behöver ge mesta möjliga stöd till Ukraina. Behoven inför vintern är enorma. Ökade stödinsatser krävs för att Ukraina ska kunna stärka sin motståndskraft. Samtidigt behöver vi redan nu arbeta aktivt med utformningen av den långsiktiga återuppbyggnaden av Ukraina. Här behöver EU visa ledarskap, inte minst genom biståndet, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

På dagordningen står också uppföljning av toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen (AU) i februari. Vid mötet antogs en deklaration som ska vara vägledande för partnerskapet. EU lanserade också ett investeringspaket för Afrika inom ramen för Global Gateway-strategin.

– Deklarationen från toppmötet i februari lägger grund för ett stärkt partnerskap mellan EU och AU. Inte minst lyfts frågorna om att kombinera bistånd, handel och investeringar för en långsiktig ekonomisk och hållbar utveckling på båda kontinenterna. Vid mitt besök i Kenya förra veckan såg jag flera goda exempel på just denna typ av arbete, säger Johan Forssell.

EU:s biståndsministrar har även ett informellt möte med AU-kommissionens ordförande Moussa Faki Mahamat.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00